Firma "Eko-Stok" Sp.z o.o. prowadzi zakład utylizacji odpadów pochodzenia zwierzęcego od 2005 roku i działa do dziś na podstawie licznych decyzji i zezwoleń respektujących standardy bezpieczeństwa UE.
W ostatnich latach odpady i związane z nimi zagrożenia stają się coraz większym problemem w ochronie środowiska. W  krajach Unii Europejskiej w ciągu roku powstaje ok. 14-15 mln ton odpadów pochodzenia zwierzęcego. Ta olbrzymia ilość odpadów przy wadliwym systemie ich zagospodarowania stanowi ogromne zagrożenie dla środowiska naturalnego.

"Eko-Stok" Sp. z o.o. jest jedynym przedsiębiorstwem w województwie podlaskim, który eksploatuje instalację polegającą na unieszkodliwianiu lub odzysku padłych i ubitych zwierząt  oraz odpadowej tkanki zwierzęcej o zdolności przetwarzania 100 ton na dobę. Jako zakład utylizacyjny specjalizujemy się w zbiórce , transporcie i termicznym przekształceniu wszystkich odpadów pochodzenia zwierzęcego jak również padłych sztuk zwierząt gospodarskich.


Firma Eko-stok Sp. z o.o. zlokalizowana jest w miejscowości Górskie Ponikły Stok w powiecie zambrowskim w województwie podlaskim. Obecnie nasz zakład współpracuje z wieloma przedsiębiorstwami mięsnymi, ubojniami, masarniami, restauracjami i wieloma fermami hodowlanymi.
Jesteśmy jednym z nielicznych zakładów prowadzących instalację polegającą na poddaniu odpadów procesom przekształceń biologicznych i fizycznych w celu doprowadzenia ich do stanu, który nie stwarza zagrożenia dla życia i zdrowia ludzi lub dla środowiska. Naszym podstawowym zadaniem jest szybkie i bezpieczne unieszkodliwienie zwierząt padłych i odpadów pochodzenia zwierzęcego w aspekcie ochrony zdrowia ludzi, zwierząt i środowiska.
"Eko-Stok" Sp. z o.o. jako zakładu utylizacji spełnia trzy podstawowe role w gospodarce  kraju:
sanitarno-higieniczna
proekologiczna
ekonomiczna
design by
CopyrightC eko-stok
Dane kontaktowe
Eko-stok Sp. z o.o.Górskie Ponikły Stok 50 18-312 Rutki- Kossaki Tel/fax: 86 270 11 47